Đồng coin ALX và ASK

Nếu tương lai ASK có giá, thì ALX coin sẽ như thế nào? Chúng được thay thế nhau, hay riêng biệt? 

Nếu chúng là một/thay thế nhau. Người ta có thể đầu tư ALX ngay bây giờ để quy đổi tương lai!(giá rẻ hơn thời gian xem video quảng cáo).
Ý kiến này không tệ, người dùng cần chú ý tích cực hơn về dự án này, vì thứ bạn bỏ ra là thời gian, nó không quay lại, không mua được.

1 Like

Forum ngày càng vắng vẻ.
Tôi cũng hy vọng permission không chết yểu như nhiều dự án tiền điện tử khác.

1 Like