Đồng ASK lên sàn

#1

Ví dụ nay mai ra bản chính thức và quy đổi được đồng ASK ra tiền tệ thì rút về tài khoản ngân hàng kiểu gì ạ?

#2

Chúng tôi CHỈ ra mắt ASK ngày hôm nay. Khi tôi có thông tin về các ví khác hỗ trợ nó hoặc những gì bạn có thể làm với nó, tôi sẽ đăng nó.