Dự báo bản chính

Tôi thấy bên phía fanpage permission nói là ngày 30/6 này đồng ASK ở ví sẽ dc lên sàn và quy đổi được ra các loại tiền tệ. Có phải vậy không ạ?

Whitepaper của chúng tôi không có ngày, chỉ có kế hoạch theo quý. Bạn đang nhìn thấy một ngày ở đâu?

1 Like