Dự án có phát triển?

Dự án này có vẻ khó phát triển, vì nó cũng không có gì mới mẻ và độc đáo, ngoài các lời giới thiệu của dự án.

2 Likes

very good. thank you my friend

1 Like

Bạn có nhận được email của chúng tôi và bạn đã truy cập trang web gần đây?
Toàn bộ trang web là hoàn toàn mới trong vài tuần qua.