Các điều cơ bản cần chú ý khi tham gia permission.io


#1

(https://www.minds.com/newsfeed/919448504856023040)

Nhiều bạn thắc mắc về Permission.io, với kiến thức ít ỏi tôi xin tổng hợp như sau: 1. Trả tiền: họ trả công cho bạn bằng tiền thông qua việc bạn xem quảng cáo họ đăng tải, và giới thiệu người dùng mới được trả 1 lần và duy nhất. Không quy đổi tiền điện tử. (Đồn rằng: 25 ASK=1USD) 2. Chống giả mạo tài khoản bằng xác minh 2FA của thiết bị, nên bắt buộc mỗi Email một tài khoản xác minh trên một thiết bị duy nhất (chú ý điểm này) 3. Có thể dùng nhiều tài khoản trên nhiều thiết bị cùng một IP. 4. Có một số quảng cáo không mở được ở một số quốc gia mà nhà sản xuất đề nghị permission.io. 5. Khi đăng ký tài khoản, bạn phải nhập mã giới thiệu mới được nhận 250 ASK, người giới thiệu sẽ nhận được 2500 ASK một lần duy nhất cho mỗi tài khoản giới thiệu. * Họ vẫn đang ở phiên bản beta, kèm một hứa hẹn thanh toán vào cuối năm 2018.#2
  1. Chống giả mạo tài khoản bằng xác minh 2FA của thiết bị, nên bắt buộc mỗi email 1 tài khoản xác minh trên thiết thiết bị duy nhất.
    Cái này là sao đó bạn, mình thấy 2FA chỉ là bảo mật tài khoản cá nhân thôi mà. K dùng cũng có sao đâu

#3

permision.io xác minh 2FA để mở ví khi giao dịch. Và họ dựa vào điều này như một phần hạn chế giả mạo.( ngăn ngừa nickname ảo để chuyển tiền cho nhau)


#4

Bạn có thể có nhiều tài khoản không xác minh vẫn hoạt động, do bạn giới thiệu. Nhưng khi các tài khoản đó cần chuyển tiền thì phải xác minh 2FA. Lúc đó mới cần xác minh, thì không nên xác minh trên cùng một thiết bị.


#5

Thế có nhiều tài khoản trên 1 thiết bị mà chỉ xác nhận 2FA 1 tài khoản, những account kia vẫn hoạt động nhưng k xác nhận 2FA có sao không nhi?


#6

Điều này là không chính xác để nói. Mã thông báo của chúng tôi không tồn tại và chưa có giá trị USD


#7

Tôi nghĩ là: xác minh hay không là quyền của họ, và đây chỉ là một phần của ngăn chặn giả mạo, chứ nó không phải là tất cả. Chắc rằng dự án sẽ có những công cụ khác tiện lợi cho người dùng minh bạch.


#8

Vâng, tôi đã dùng từ “đồn”. Có nghĩa là chưa kiểm chứng nhưng đã lan truyền. Người dùng nên hiểu đúng và cân nhắc.