Cần giúp đếm kí tự

Mình có một văn bản pdf cần đếm kí tự mà không biết làm thế nào. mọi người giúp với ạ

Hãy tiếp tục thảo luận ở đây về Permission.io