Bao giờ ask lên sàn

Nghe các tin đồn trên fanpage permisson của việt nam nói cuối tháng 6 là đồng ask lên sàn và có thể quy đổi ra tiền mặt. Đến hôm nay là cuối tháng rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì, vậy còn phải đợi bao lâu nữa nhỉ :sob:

Tôi không biết ai đã nói vậy, nhưng đó chỉ là tin đồn. Mọi tin tức về ASK sẽ đến từ chúng tôi, tại đây trên diễn đàn hoặc trong email.

4 Likes