Bất tiện trên màn hình hiển thị


#1

Đề nghị permission thay đổi vị trí hiển thị icon support từ vị trí cuối trang lên vị trí thứ 1 để tiện cho người dùng ở các cộng đồng không dùng tiếng Anh. Vì trên phiên bản mobil, menu dịch thuật che khuất icon support làm người dùng không để ý và khó truy cập forum để tìm hiểu và thảo luận.
Đây là một hạn chế vô ý mà người dùng ít biết đến forum. Dưới đây là ảnh chụp màn hình truy cập trên điện thoại của tôi, là một minh chứng cản trở thông tin người dùng đến với forum.


#2

Để tiện dụng cho người dùng mới được hỗ trợ trực tiếp từ permission.io một cách chân thật và chi tiết. Đề nghị hoán đổi vị trí menu Support và Feedback trong icon supports như hình kèm theo.


#3

Tôi sẽ chuyển phản hồi cho nhóm.