Bị lỗi hiểm thị

Tôi thấy ví của tôi bị lỗi hiểm thị. Lúc tôi có thể thấy ask của tôi. Có lúc tôi chẳng thấy nó đâu cả. Số ask bằng 0 .rồi ngày nào đó số ask của tôi trở về 0 mãi mãi sao?

Số dư ví của bạn sẽ không về không.
Số dư đang chờ xử lý không phải là ví của bạn. Điều đó chỉ có sự cân bằng nếu bạn đang xem video và blockchain đang chạy chậm. Tất cả các khoản thanh toán chuyển đến ví của bạn.

Cảm Ơn Bạn :heart:. Chúc bạn một ngày tốt lành