Bị chặn, hoặc hạn chế truy cập từ chính phủ


#1

Từ 1/1/2019, Việt Nam áp dụng luật an ninh mạng. Có khả năng người dùng Việt Nam sẽ phải dùng công cụ PVN (chuyển địa chỉ IP nặc danh), để truy cập ra thế giới. Như vậy có phù hợp với tiêu chí người dùng của permission.io không?
Cảm ơn!


#2

Chúng tôi nhận thức được những thay đổi sắp tới. Chúng tôi không sử dụng IP làm phương thức xác minh cho Permission.io