ASK Token Exchange

Can we convert ASK token into bitcoin?

4 Likes

Câu hỏi nội dung này có nhiều trên diễn đàn lắm. Mình không nhớ rõ câu trả lời. Bạn tìm đọc đi.

Yes I believe so but in the future when ASK gets listed in exchanges. Dont know when that day though

30/6/2019 $$$$$$$%%%%%%%%%%