Ask sang usd? lên sàn?

Đổi ask sang usd quy ra như nào a? và bao giờ chúng ta dc đổi?

Chúng tôi không có thông tin về trao đổi hoặc hoán đổi.

1 Like

Làm thế nào bạn kiểm soát được hành vi gian lận khi họ lập mail giả mạo nhận được ask rồi chuyển ask sang tài khoản khác. Bạn có cách gì ngăn chặn không ?

1 Like

họ lập thì họ cũng xem video xong họ mới nhận được ASK

1 Like