12 Days of Gifts from Permissio.io!


#21

Vì mình đang giới thiệu với họ một cách kiếm tiền từ xem quảng cáo. Và ngoài niềm tin là sẽ có tiền như mình nói thì mọi người chưa thấy được gì thực tế hơn. Khó là ở chỗ đó @mray


#22

Họ đang xem video miễn phí cả ngày. Nếu họ không hiểu rằng việc phát triển một ứng dụng cần có thời gian và một ứng dụng liên quan đến tiền có nghĩa là đảm bảo nó rất an toàn, tôi không thể giúp.